Ashtanga Yoga

Sri K.Pattabhi Jois tarafından yaygınlaştırlımış olan Ashtanga Yoga bir hatha yoga metodudur ve Patanjali’nin sutralarında geçen Yoganın 8 basamağından üçüncü basamak olan ‘asana’yı temel alır.

Sanskrit dilinde asana, duruş, oturuş anlamına gelir.

Asthanga yoga da asanalar, belirli bir sırayla, seriler halinde ve her poz nefes farkındalığı ile uygulanır. Seriler zorluk derecesine göre başlangıçtan ileri seviyeye doğru gider. Her seri Güneşe Selam A-B, ayaktaki pozlar(6 temel asana),arkaya eğilmeler ve bitiş sekansı aynı şekilde yapılır.

Birincil Seri

Güç, esneklik ve dayanıklılık gerektiren pozlardan oluşur. Öncesinde mutlaka pratik gerektirir.

İkincil Seri

Bu aşamaya enerji kanallarının temizliği olan Naḍi Sodhana denir. Nefes (Ujjayi), enerji kontrolü (Bandha) ve odaklama (Dristhi) teknikleri kullanılarak pozlarda daha fazla derinleşilir. Bu seride fiziksel beden o kadar esnek ve güçlüdür ki; bir önceki seri pozları rahatlıkla yapılabilir hale gelir.

Üçüncül Seri

Üçüncü seri olan Ashtanga Yoga’nın gelişmiş dizisi, yüksek derecede güç ve esneklik ister. Bunu öğrenmek için çok fazla pratik ve dayanıklılık gereklidir.